Spaarprogramma

Wanneer je een bestelling plaatst in de webshop Natural Blooming (onderdeel van LiefsCarolien.nl) kun je automatisch punten sparen. Tijdens het bestelproces kun je makkelijk een account aanmaken met een wachtwoord. Zodra je een eigen account hebt, kun je beginnen met het sparen van punten in de webshop. Voor iedere euro die je besteed krijg je 1 spaarpunt bijgeschreven op je account.

Je ontvangt de spaarpunten op het moment dat de bestellingen zijn verwerkt, betaald en verzonden. De spaarpunten kun je tijdens je volgende bestelling verzilveren voor korting. Punten zijn niet in te wisselen voor contant geld en uitsluitend online te besteden.

Waarde van de spaarpunten?
Voor iedere euro die je online besteed krijg je 1 spaarpunt. Wanneer je 100 punten hebt gespaard, kun je je punten inwisselen voor 3 euro korting op je volgende bestelling. Verzendkosten tellen hier niet mee als spaarpunten. Wil je je punten verzilveren, geef dit dan aan tijdens het bestelproces.
Je kunt je spaarpunten bekijken als je een account hebt. Hiervoor hoef je alleen maar in te loggen om je huidige spaarsaldo te zien.
Rozenkwarts

Voorwaarden voor het spaarprogramma


1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaarpunten welke je spaart op LiefsCarolien.nl. Door deel te nemen aan het spaarpunten programma gaan de deelnemers akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

2. Deelname
Deelname aan het spaarpunten programma van LiefsCarolien.nl staat open voor alle klanten.
Deelname aan het spaarpunten programma is kosteloos.
LiefsCarolien.nl (organisator) en de deelnemers van het spaarprogramma zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
Klanten van LiefsCarolien.nl hebben de mogelijkheid een account aan te maken door hun gegevens in te vullen tijdens het bestelproces en het opgegeven van een wachtwoord voor hun persoonlijke account.
Persoonlijke gegevens dienen naar waarheid ingevuld te zijn.
Alleen volledig ingevulde gegevens kunnen gebruikt worden voor het activeren van een spaarprogramma.
Gegevens omtrent het persoonlijke account worden niet vrijgegeven aan derden.
LiefsCarolien.nl heeft het recht om een account aanvraag te weigeren.
LiefsCarolien.nl heeft het recht om een account te verwijderen als er sprake is van misbruik.
Het persoonlijke geactiveerde account is ten allen tijden online te bezoeken en de deelnemer kan inloggen door middel van e-mail adres in combinatie met een persoonlijk opgegeven wachtwoord.

3. Spaar Punten
Deelnemers met een spaarpunten account ontvangen automatisch spaarpunten in hun account. Punten worden uitgekeerd op het moment dat de bestelling betaald & verzonden is.
Spaarpunten worden enkel toegekend over reeds betaalde bestellingen.
Spaarpunten worden enkel toegekend aan geactiveerde accounts.
Er worden geen spaarpunten toegekend aan betaalde bestellingen welke in het verleden zijn gedaan.
Opgespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen uitsluitend online worden besteed op LiefsCarolien.nl.
Gespaarde punten zijn 24 maanden geldig.
Gespaarde punten zijn niet overdraagbaar tussen accounts.

4. Waardepunten
Op LiefsCarolien.nl is iedere uitgegeven euro 1 Spaarpunt waard. Punten worden alleen toegekend na betaling en verzending van de bestelling en worden alleen bijgeschreven op geactiveerde accounts.
Over verzendkosten en extra afhandelingskosten worden geen spaarpunten toegekend.
1 spaarpunt heeft een waarde van 3 euro cent welke alleen online uitgegeven kan worden op LiefsCarolien.nl.
Bij het retourneren van artikelen worden toegekende punten in mindering gebracht op het punten saldo.
Voor geretourneerde artikelen welke met punten zijn betaald worden alleen punten teruggegeven.
Gespaarde punten kunnen niet meer worden besteed als het account niet meer actief is.
LiefsCarolien.nl kan in het kader van acties incidenteel extra punten toekennen bij geretourneerde bestellingen worden deze extra punten in mindering gebracht op het punten saldo.
Spaarpunten kunnen niet tegelijkertijd worden ingewisseld in combinatie met andere kortingsacties van LiefsCarolien.nl.

5. Privacy
Deelnemers dienen correcte en complete persoonsgegevens in te vullen.
Deelnemers welke onjuiste informatie verschaffen worden uitgesloten van deelname.
Door deel te nemen aan het spaarprogramma gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor mailingen van LiefsCarolien.nl.
Verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van LiefsCarolien.nl. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt mits hier schriftelijk toestemming is voor verleend.

6. Slotbepalingen
LiefsCarolien.nl is ten allen tijde bevoegd de actievoorwaarden omtrent het spaarsysteem tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten en/of te wijzingen.
In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.
Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden via mail; info@liefscarolien.nl .