Privacyverklaring

LiefsCarolien kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LiefsCarolien, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. LiefsCarolien kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
En bij een eventuele winactie:
– Naam en achternaam
– Adres, postcode, woonplaats
– Land

Waarom LiefsCarolien gegevens nodig heeft

LiefsCarolien verwerkt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Denk hierbij aan een winactie waarbij jij participeert en je je naam opgeeft. Indien je hebt gewonnen neem ik via jouw opgegeven e-mailadres contact op.

Hoe lang LiefsCarolien gegevens bewaart

LiefsCarolien bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

LiefsCarolien verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij weer aan die winactie; wanneer jij een product wil winnen dat beschikbaar is gesteld door een bedrijf kan jij alleen profiteren als ik jouw – zelf verstrekte gegevens – deel met dat bedrijf.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van LiefsCarolien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LiefsCarolien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

LiefsCarolien maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adsense-advertenties van LiefsCarolien bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan LiefsCarolien te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LiefsCarolien heeft hier geen invloed op. LiefsCarolien heeft Google geen toestemming gegeven om via LiefsCarolien verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@liefscarolien.nl . LiefsCarolien zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

LiefsCarolien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LiefsCarolien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LiefsCarolien verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LiefsCarolien.nl op via info@liefscarolien.nl , LiefsCarolien.nl is een website van LiefsCarolien.